Cabinet

Ledenvergadering

Een maal per jaar is er een ledenvergadering (statutair verplicht). Het Cabinet (zoals het bestuur heet) legt verantwoording af van het gevoerde beleid. Deze vergadering duurt maximaal een uur. Men houdt zich niet bezig met punten die niet ter zake doen, of naar, mening van het Cabinet niet ter zake doen.

Hendrik

Momenteel is Leo van der Kant (al vanaf de oprichting) voorzitter en een voorzitter wordt “Hendrik” genoemd.

Wolsey

Jean Haesen, begiftigd met de eremedaille van Maastricht “de Trichter”, die bij het Genootschap “Wolsey” genoemd wordt.